inż.

Below in Polish. I was happy to get Bachelor degree.


Krótko i na temat: odbyła się dziś obrona mojej pracy inżynierskiej, stąd jest to dla mnie "temat dnia".

Dziękuję jeszcze raz mojemu promotorowi dr Witoldowi Aldzie oraz recenzentowi pracy prof. Witoldowi Dzwinelowi.

Dla zainteresowanych temat to: JAVAFX JAKO TECHNOLOGIA TWORZENIA BOGATYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH.
Niestety pracy nie będę udostępniał, jeśli ktoś jest zainteresowany tą tematyką mogę stwierdzić, że można dużo i ciekawie napisać.

Pozostaje mi jedynie poczekać na odbiór dyplomu(mam nadzieję iż będzie to w miarę szybko ;)

ps. ocena? 5.0.Share on Hacker News
Share on LinkedIn


← Home


Want to learn more?

Sign up to get a digest of my articles and interesting links via email every month.

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from Krzysztof Kula:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of my emails.

I use Mailchimp as a marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.