Java Camp 3 oraz Żałoba Narodowa

This post was supposed to be about Java Camp 3 but due to big traggedy that happen today it's a day to think about the dead.

If someone want to read about it simply write 'polish tragedy' to google.

It is really sad to all of us.

--- Polish below

Miał być wpis o Java Camp 3 o tym, że było ciekawie. Prezentacje ciekawe, i bardzo dobrze prowadzone ale jak wszyscy wiemy miało miejsce nieszczęście.

Jest to bardzo smutne, współczuję rodzinom wszystkich którzy zginęli. Zwykle byłem przeciw Żałobie Narodowej, jednak dziś sam bym ją ogłosił.Share on Hacker News
Share on LinkedIn


← Home


Want to learn more?

Sign up to get a digest of my articles and interesting links via email every month.

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from Krzysztof Kula:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of my emails.

I use Mailchimp as a marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.