SDJ Sierpień - NoSQL

Bardzo ciekawe wydanie.

1: Gry - już czytałem i może nie ma tam jakichś konkretów, ale czytało się bardzo przyjemnie i działa dość motywująco ;) Jeszcze nie czytałem kolejnych ale zapowiadają się ciekawie.

NoSQL

Sencha Touch

Zarządzanie czasem

Więcej na: http://sdjournal.pl/magazine/1747-nosql-nierelacyjne-systemy-baz-danychShare on Hacker News
Share on LinkedIn


← Home


Want to learn more?

Sign up to get a digest of my articles and interesting links via email every month.

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from Krzysztof Kula:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of my emails.

I use Mailchimp as a marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.