Tomcat JVM Options Tuning

First:
To set(generally increase) Java VM(Tomcat is running on JVM:)) Heap Size is use: -Xms32m -Xmx128m
PermGen size is by default 64MB no matter how big the Heap Size is, so to change it use: -XX:MaxPermSize=128m
Second:
I have realised that my English is poor because I'm not using it (neither writing nor speaking) so I will try to write posts on my blog mainly in English to practice at least writing.
I have request to all readers to point my errors in posts !
Polish version:
PL:
Aby ustawić Heap Size dla maszyny wirtualnej, lub np. Tomcata który przecież też jej używa należy użyć: -Xms32m -Xmx128m
Domyślnie PermGen ma wielkość 64MB niezależnie od wielkości Heap Size, alby podwoić: -XX:MaxPermSize=128m
Aby ćwiczyć angielski przerzucam się na prowadzenie bloga po angielsku, przy czym prośba o wytykanie mi błędów jeśli ktoś takowe zauważy
Jeśli komuś zależy na czytaniu tego bloga po polskiemu proszę dać znać a postaram się pisać wersje np. dwujęzyczne. Jeśli nie to będę pisał wyłącznie po angielsku(lub prawie po angielsku zważywszy na to jak wyszedłem z wprawy i ile zapomniałem przez ostatnie 3 lata)Share on Hacker News
Share on LinkedIn


← Home


Want to learn more?

Sign up to get a digest of my articles and interesting links via email every month.

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from Krzysztof Kula:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of my emails.

I use Mailchimp as a marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.