webmaster.helion.pl

Ciekawa strona w wieloma artykułami na tematy webowe: http://webmaster.helion.pl/

Z tego co widzę nie znajdziemy tam kompletnych kursów na dane tematy, ale najważniejsze pojęcia mają swoje krótkie omówienie. Szczegóły można wyszukać w wielu innych miejscach, ale zrozumienie działania jest najważniejsze.

Co można znaleźć:

Za minus można wziąć brak jakiejkolwiek wzmianki o HTML5 (jeśli po prostu nie znalazłem proszę o informacje)Share on Hacker News
Share on LinkedIn


← Home


Want to learn more?

Sign up to get a digest of my articles and interesting links via email every month.

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from Krzysztof Kula:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of my emails.

I use Mailchimp as a marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.